Wilhelmsson Grävtjänst

anlitas och utför anläggningsuppdrag för flertalet stora organisationer och kommuner!

 
 

Detta är Wilhelmsson Grävtjänst

Vår verksamhet spänner över entreprenadarbeten inom grävning och anläggning till försäljning av högkvalitativa bergkrossprodukter. Oavsett område är vårt mål alltid tydligt – att leverera produkter och tjänster som överträffar våra kunders höga krav på kvalitet och noggrant utförande.

Inom entreprenadarbeten strävar vi efter smarta och effektiva lösningar, där vårt erfarna team och modern teknologi samarbetar för att säkerställa framgångsrika projekt från planering till färdigställande.

När det gäller bergkrossprodukter fokuserar vi på högsta kvalitet och noggrannhet. Vårt utvalda sortiment uppfyller branschstandarder och överskrider förväntningar, vilket bygger på pålitliga och långsiktiga relationer med våra kunder.

Genom att hålla fast vid våra principer och anpassa oss till branschens behov, strävar vi efter att vara den pålitliga partnern för grävning, anläggning och bergkrossprodukter.

MASKINPARK

OM OSS

Tjänster

Vi utför professionell och effektiv entreprenad genom noggrann planering och genomförande av varje projekt. Genom ingående diskussion med kunden identifierar vi de behov och krav, följt av en grundlig markundersökning för att utvärdera förutsättningarna. Med modern utrustning och specialiserade maskiner utför vi grävnings- och markarbeten enligt den planerade strategin. Installation och anläggning av strukturer sker efter markarbetet med fokus på kvalitetskontroll och säkerhet under hela processen. Slutligen genomförs en slutlig inspektion och dokumentation innan projektet avslutas enligt överenskommen tidplan. Vi strävar efter att leverera högkvalitativa och pålitliga tjänster som uppfyller kundernas förväntningar.

Vår firma är specialiserad på bergshantering, vilket innebär att vi erbjuder en mångsidig uppsättning tjänster för att effektivt hantera berg och sten i olika typer av byggprojekt och infrastrukturutveckling. Vi har expertis inom sprängning av berg för att skapa utrymme för vägar, tunnlar, och byggnadsgrunder. Dessutom utför vi bergbrytning för att utvinna material som används i konstruktion, såsom krossat stenmaterial för vägbeläggning eller bergblock för stödmurar.

Vårt team av erfarna yrkespersoner genomför varje projekt med noggrann planering och omsorgsfullt utförande för att säkerställa säkerheten för arbetare och minimera miljöpåverkan. Vi tar hänsyn till kundens specifika behov och strävar efter att leverera resultat av hög kvalitet som uppfyller och överträffar förväntningarna.

Vi erbjuder skräddarsydda transportlösningar som är anpassade efter varje kunds specifika behov och krav. Våra tjänster inkluderar allt från planering och koordinering av transportrutter till lastning, säkring och lossning av maskinerna. Vi använder moderna transportfordon och utrustning för att säkerställa att maskinerna transporteras på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Vårt mål är att erbjuda en smidig och problemfri transportupplevelse för våra kunder, oavsett storlek eller omfattning på transportbehovet. Med vårt dedikerade team av professionella förare och operatörer kan du lita på oss för att leverera dina maskiner säkert och i tid till önskad destination.

Vi har expertis inom allt från planering och markförberedelse till asfaltering och vägbeläggning. Med hjälp av moderna maskiner och erfarna yrkespersoner kan vi hantera alla skeden av vägbyggnationen med högsta precision och kvalitet. Oavsett om det handlar om nybyggnation, ombyggnation eller underhåll av vägar, strävar vi efter att leverera resultat som uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar.

Markberedning och infrastruktur i fastighetsprojekt. Vi utför allt från markgrävning och schaktning till installation av avlopps- och vattenledningar samt förberedelse av byggnadsgrunder. Med moderna maskiner och kunniga yrkespersoner säkerställer vi att markarbetet utförs med hög precision och effektivitet. Oavsett om det gäller nybyggnation, renovering eller underhåll av fastigheter, strävar vi efter att leverera resultat som uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar.

En tjänst för rivning och markberedning som täcker alla typer av projekt. Med en modern och specialiserad maskinpark samt erfaren personal utför vi säkra och effektiva rivningar av olika strukturer och byggnader. Oavsett om det handlar om rivning av hus, industriella anläggningar, väg- och infrastrukturprojekt eller andra typer av konstruktioner, kan vi leverera skräddarsydda lösningar som möter våra kunders behov. Vårt mål är att leverera högkvalitativa resultat och att vara en pålitlig partner för alla typer av rivningsbehov.

Vi erbjuder försäljning av bergkross för olika ändamål. Med högkvalitativt krossmaterial och en pålitlig leveranskedja kan vi tillhandahålla bergkross i olika storlekar och kvaliteter för bygg- och anläggningsprojekt, vägbeläggning, dräneringssystem, betongproduktion och andra ändamål. Vi strävar efter att leverera krossmaterial av högsta kvalitet och att möta våra kunders specifika behov och krav. Med vårt engagemang för kvalitet och tillförlitlighet är vi det perfekta valet för försäljning av bergkross för olika projekt och applikationer.

Försäljning