MASKINPARK

Egna maskiner för alla ändamål

Att ha en maskinpark som är anpassad för att utföra effektiva och flexibla arbeten är avgörande för att kunna erbjuda högkvalitativa och mångsidiga lösningar inom olika branscher och projekt. Denna anpassning innebär oftast att företaget har investerat i olika typer av maskiner, utrustning och teknik som är noga utvalda för att möta specifika behov och krav.

En välfungerande maskinpark tillsammans med kompetent personal utgör själva grundstommen i företagets förmåga att leverera omfattande och komplett anpassade lösningar.

Lastbilar

F-10 Lastbil Tridem Tippbil

F-11 Lastbil Tridem lastväxlare

F-12 Lastbil Tridem lastväxlare

F-13 Lastbil Tridem Spriderbil

F-14 Lastbil Tridem Spriderbil

Grävmaskiner

A-10 Bandschaktare 25 ton GPS-Styrning

A-11 Bandgrävare 3,5 ton

A-12 Bandgrävare 6 ton med kärra

A-13 Bandgrävare 8 ton

A-14 Bandgrävare 16 ton

A-15 Bandgrävare med blad 16 ton

A-16 Hjulgrävare 17 ton med kärra

A-17 Hjulgrävare 17 ton med kärra

A-18 Hjulgrävare 17 ton med kärra och GPS-Styrning

A-19 Bandgrävare 23 ton med GPS-Styrning

A-20 Bandgrävare 24 ton med GPS-Styrning

A-21 Bandgrävare 23 ton med GPS-Styrning

A-22 Bandgrävare 24 ton med GPS-Styrning

A-23 Bandgrävare 26 ton med GPS-Styrning

A-24 Bandgrävare 37 ton med GPS-Styrning

A-25 Bandgrävare 52 ton

A-26 Hjullastare 20 ton

A-27 Hjullastare 36 ton

A-28 Kompaktlastare

A-32 Markvibrator vält 14 ton

Dumper

A-29 Dumper lastcap: 25 ton

A-30 Dumper lastcap: 25 ton

Berghantering

A-33 Förkross

A-34 Efterkross

A-35 Sindelkross

A-36 Telestacker

A-37 Siktverk